Razem się bawimy, razem się kształcimy
Szablon!!!

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

O Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Narodziny każdego dziecka wiążą się z wyobrażeniami o tym jakie to dziecko będzie. Rodzice pokładają w swoim potomku nadzieje i plany. Wierzą, że posiadanie syna lub córki przyniesie radość i dumę. Nie zawsze tak jest. Narodziny dziecka niepełnosprawnego niweczą te plany. Aby wspierać rozwój dziecka konieczne jest objęcie go opieką specjalistów - terapeutów, którzy w trakcie zajęć stymulują proces rozwoju dziecka, a tym samym wpływają na jego lepsze funkcjonowanie i radzenie sobie w codziennym życiu.

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy przy użyciu pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Każde dziecko może mieć od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 4.04.2005r. oraz z Rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.2009r. w spr. organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju są finansowane przez Urząd Miasta Krakowa, rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która jest wydawana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Marta Skrejko - Rygiel


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

Obejmuje opieką i wspomaganiem rozwoju wszystkie dzieci - od chwili zauważenia niepełnosprawności - aż do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej. W wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.
Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą:

 • psycholog - opracowuje diagnozę psychologiczną dziecka, prowadzi konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne, Psycholog WWRD
 • pedagog specjalny - prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, Pedagog WWRD
 • logopeda - zajmuje się terapią mowy i rozwijaniem umiejętności porozumiewania się, Logopeda WWRD
 • terapeuta SI -prowadzi zajęcia stymulujące układ nerwowy do prawidłowego odbierania, przetwarzania oraz odpowiedzi na bodźce ze środowiska i własnego ciała Integracja Sensoryczna
 • tyflopedagog - prowadzi zajęcia wspomagające rozwój widzenia, Terapia widzenia
 • rehabilitant - prowadzi rehabilitację dziecka, Rehabilitacja


Terapeuci podczas cotygodniowych spotkań:

 • opracowują i aktualizują diagnozę umiejętności dziecka oraz indywidualny program wspierania jego rozwoju,
 • poszukują aktywności pozostających w sferze najbliższego rozwoju dziecka,
 • analizują na bieżąco postępy dziecka.


W strukturze zajęć znajdują się:

 • indywidualne zajęcia dla dziecka w obecności rodzica, (czasem także rodzeństwa), które prowadzi pedagog specjalny,
 • zajęcia specjalistyczne dla rodzica i dziecka, które prowadzi psycholog i logopeda,
 • konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, logopedą,
 • zajęcia grupowe dla dzieci oraz dzieci z rodzicami
 • grupa wsparcia dla rodziców prowadzona przez terapeutę.


Model wczesnego wspomagania opieramy na naturalnym potencjale poznawczym dziecka oraz zdolności kompensacji OUN.
Podstawą naszych działań są:

 • diagnoza wstępna i funkcjonalna,
 • precyzyjny wywiad z rodzicem dotyczący etiologii deficytów,
 • obserwacja dziecka w trakcie zajęć,
 • konstruowanie IPWW i jego ciągła ewaluacja,
 • współpraca z rodzicem.


Podczas zajęć stosowane są między innymi następujące metody terapii:

 • Integracji Sensorycznej wg J.Ayres,
 • Ruch Rozwijający V.Sherbourne,
 • aktywności Programów M.Ch Knillów (świadomość ciała, kontakt, komunikacja),
 • Kinezjologii Edukacyjnej wg.P. Denissona,
 • Programu Rozwijającego Percepcję Wzrokową Marianny Frostic,
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • biofeedback

Archiwum - czyli to już było

Tak pracowaliśmy na grupie wsparcia dla Rodziców:

I po wakacjach

Wystawa

Radośnie

Być Rodzicem

Spotkanie Świąteczne

Moja miłość do dziecka niepełnosprawnego

Jak rozwijać samodzielność dziecka?

Na naszym podwórku. Gry i zabawy z naszym dzieckiem.

Nasze lęki, niepokoje i obawy…

Mama, ukochana Mama!Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci objętych WWRD


Po co Grupa Wsparcia?

Aby łatwiej było radzić sobie z trudną rzeczywistością codziennego życia rodzica dziecka chorego, inaczej rozwijającego się, zapraszam do udziału w SPOTKANIACH GRUPY WSPARCIA, które odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Podczas systematycznych spotkań poszukujemy odpowiedzi na pytania:

Jak rozpoznać specyficzne potrzeby naszego dziecka?
Jak możemy mu pomóc?
Jak zrozumieć co do nas mówi?
Jak wychowywać dziecko niepełnosprawne wśród zdrowego rodzeństwa?
Jak pomóc zdrowemu rodzeństwu, by poradziło sobie z niepełnosprawnością brata lub siostry?
Co możemy zrobić, by być szczęśliwym rodzicem?


Kalendarz spotkań grupy
Rodziców Dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
w roku szkolnym 2016/2017

Spotkanie 1.
5 WRZEŚNIA 2016r. - Znowu razem! Wczesne wspomaganie szansą dla dziecka i rodziców. Każdy może być dobrym rodzicem, damy sobie radę z nowymi wyzwaniami.

Spotkanie 2.
12 PAŹDZIERNIKA 2016r. - Obchody Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół nr 4. Jesteśmy razem.

Spotkanie 3.
24 PAŹDZIERNIKA 2016r. - Czy potrafię rozmawiać z moim dzieckiem? Czy prawidłowo reaguję na jego potrzeby?

Spotkanie 4.
28 LISTOPADA 2016r. - Każdy może być dobrym rodzicem. Jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami?

Spotkanie 5.
19 GRUDNIA 2016r. - W blasku bożonarodzeniowych świec. Spotkanie świąteczne.

Spotkanie 6.
23 STYCZNIA 2017r. - Emocje mojego dziecka. Jak radzić sobie z napięciem i niepokojem malucha. Zajęcia instruktażowe - masaż Shantala.

Spotkanie 7.
27 LUTEGO 2017r. - Siostra i brat dziecka niepełnosprawnego. Jak pomóc w akceptacji chorego rodzeństwa?

Spotkanie 8.
27 MARCA 2017r. - Jak wyznaczać granice? Co zamiast klapsa?

Spotkanie 9.
24 KWIETNIA 2017r. - Stymulowanie rozwoju dziecka Metodą Symboli Dźwiękowych. Zajęcia instruktażowe.

Spotkanie 10.
29 MAJA 2017r. - Być Wystarczająco Dobrą Matką. Jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami?

Zapraszam. Marta Skrejko - Rygiel