Razem się bawimy, razem się kształcimy
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4


Aktualności Rady Rodziców


Pismo Rady Rodziców 2018/2019 do pobrania i wydrukowania

O Radzie

Rada Rodziców spotyka się w czasie zebrań szkolnych lub dni otwartych szkoły. Zebrania są zwoływane doraźnie w razie potrzeby omówienia tematu, problemu lub uchwalenia Uchwały.

MAIL: radarodzicow.zssnr4@interia.pl

adres e- mail do Przewodniczącej Rady Rodziców Iwony Papiz: jwonap_69@interia.pl
telefon bezpośredni do Przewodniczącej: 501 452 603

Numer konta Rady Rodziców:

Krakowski Bank Spółdzielczy: 26 8591 0007 0020 0057 4194 0001

Z ramienia szkoły pomaga i wspiera Radę: Pani Bogusia Czyżyczka.