Razem się bawimy, razem się kształcimy
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4


O Radzie

Od września 2014 Rada Rodziców spotyka się w czasie zebrań szkolnych lub dni otwartych szkoły. Zebrania są zwoływane doraźnie w razie potrzeby omówienia tematu, problemu lub uchwalenia Uchwały.

Radę Rodziców prowadzi Pani Iwona Papiz, Z którą można nawiązać kontakt mailowo lub telefonicznie:

tel. kom: 501 452 603
mail: radarodzicow.zssnr4@interia.pl
jwonap_69@interia.pl

Z ramienia szkoły z Radą Rodziców kontaktuje się, pomaga i wspiera Radę: Pani Bogusia Czyżyczka.Skład Rady Rodziców rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca: Iwona Papiz
Vice - Przewodnicząca Mariola Białkowska
Skarbnik: Krystyna Gryz
Sekretarz: Aleksandra Warchoł

Przewodniczący trójek klasowych

Przedszkole - Dorota Sznajder

Zerówka - Dorota Sznajder

Szkoła Podstawowa

I A - Anna Bochenek
II A - Luiza Musiał
III D - Dorota Sznajder
III A - Weronika Herman
III B - Beata Czajowska
IV A -Lucyna Konieczny
IV D - Barbara Olesik
V A / VI A - Iwona Papiz
V D - Barbara Domanik
VI D - Lucyna Wawrzeniec
VII A - Antoni Chmielak
VII D - Tomasz Sudoł

Gimnazjum

II A - Krystyna Maślanka
III A - Katarzyna Nowak
III D - Szymon Polaszczyk

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

I SPP - Krystyna Gryz
II SPP - Beata Wołyniec - Miszkiel
III SPP - Bernadetta NowakPismo Rady Rodziców

Numery kont na kóre można wpłacać ewentualne datki:
Konto bankowe Rady Rodziców: 26 8591 0007 0020 0057 4194 0001

Pismo Rady Rodzicówb 2017/18 do pobrania i wydrukowania